Zarejestruj się, aby korzystać z serwisu
 • Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  Administrator danych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:

  1. Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek‑Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800,
  2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole, e-mail: mzk@mzkopole.pl, tel. (+48 77) 40 23 100,

  związane porozumieniem o współadministracji, dalej Współadministratorzy. Przedmiotowe porozumienie ostało opublikowane na stronach internetowych Współadministratorów. Podmioty te ustalają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Inspektor ochrony danych:

  Współadministratorzy mają powołanych Inspektorów Ochrony Danych:

  1. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz: adres: ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328,
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.: adres: ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole; e-mail: iod@mzkopole.pl , tel. (+ 48 77) 40 23 100.

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy jaką Państwo zawierają ze Współadministratorami korzystając z publicznego transportu zbiorowego; dane te są niezbędne do:

  • wydania imiennej Opolskiej Karty Autobusowej, zakupu i obsługi elektronicznych biletów,
  • dystrybucji biletów uprawniających do przejazdów na liniach autobusowych,
  • weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi,
  • weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień),
  • wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu),
  • obsługi reklamacji opłat dodatkowych,
  • funkcjonowania profilów na Portalu Obsługi Pasażera,

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu:

  • obsługi reklamacji, a także skarg, wniosków i petycji,
  • przeprowadzania windykacji.

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych dodatkowych (numer telefonu, adres mailowy) w celu możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowe oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

   

  Odbiorcy danych:

  Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak: kancelarie prawne i windykacyjne, rejestry dłużników, dostawcy systemów IT. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom takim jak Sąd, Prokuratura, Policja, na ich uzasadniony wniosek.

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Pani/Pana dane osobowe zebranie w celu zawarcia i realizacji z Państwem umowy będą przechowywane na czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową.

  Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego.

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w granicach przewidzianych przepisami prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

  Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani.

  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną przekazana, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a tak się nie stanie, nie będzie możliwości zawarcia takiej umowy.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

  Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Posiadasz już konto? Zaloguj się
Na tej stronie używamy cookies i podobnych technologii, aby m.in. zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj lub w celu świadczenia usługi. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności i polityki cookies.